Fundacja Filharmonii Narodowej powstała w 1991roku w Warszawie. Jej głównym celem jest ochrona dotychczasowego dorobku 100 lat istnienia Filharmonii Narodowej oraz rozszerzenia kontaktów kulturalnych Filharmonii Narodowej za granicą. Wspiera działania krzewiące współczesną twórczość muzyczną jak również pomaga w finansowaniu zakupów instrumentów muzycznych oraz innego wyposażenia niezbędnego do modernizacji Filharmonii Narodowej. Inicjuje, finansuje i organizuje w Filharmonii Narodowej koncerty artystów z całego świata, zarówno młodych, jak i tych o ustalonej renomie światowej…